FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE TERTİP KOMİTESİ KULÜP TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ DUYURUSU

2022/2023-2023/2024 Futbol Sezonlarında görev yapacak FUTBOL İL TEMSİLCİSİ ve 2022/2023 Futbol Sezonunda görev yapacak FUTBOL İL TERTİP KOMİTELERİ için Kulüp Temsilcileri seçimi aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır.

2022/2023 Futbol Sezonunda Kulübünüzün en az bir kategoride Yerel Liglere katılacağını belirten taahhütnamesiyle birlikte Yönetim Kurulu Kararınız ile belirlediğiniz Kulübünüz Temsilcisinin toplantıya katılımının sağlanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini;

Rica ederim.

Ekrem KARAOĞLAN               

Kahramanmaraş ASKF Başkanı

Toplantının:                                                                                

Tarihi     : 30.08.2022 (Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 07.09.2022 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın)

Saat       : 15.00

Yer         : Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

Gündem:

1- Açılış

2- Yoklama (Yetki belgeleri ve lige katılım taahhütnamelerinin toplanması)

3- Divan Seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter)

4- Futbol İl Temsilcisi Seçimi

5- Futbol İl Tertip Komiteleri Kulüp temsilcileri seçimi (3 Asil, 3 Yedek)

6- Kapanış

Not: Futbol İl Temsilciliği seçiminde 2021/2022 Futbol Sezonunda Lige katılan Kulüplerimiz oy kullanabilecektir. Futbol İl Tertip Komiteleri Kulüp Temsilcileri seçiminde ise 2022/2023 Futbol Sezonunda lige katılacak Kulüplerimiz oy kullanabilecektir.

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

Toplantıya katılacak olan Spor Kulübünün Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar örneği aşağıdadır.

30 Ağustos 2022 tarihinde, çoğunluk sağlanmaz ise 07 Eylül 2022 tarihinde Saat:15.00’da Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Futbol İl Temsilcisi ve Futbol İl Tertip Komiteleri Kulüp Temsilcileri seçimine katılmak üzere kulübümüz adına ……………………..’ya yetki verilmesine karar verilmiştir.