FEDERASYONUN AMACI
1- Kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirerek ortak kullanılabilecek saha ve tesisler ile sporla ilgili sandıklarveya işletmeler kurmak, malzeme temin etmek, spor yayını çıkarmak,
2- Kulüplerin yönetici ve sporcularının daha iyi yetişmesini sağlamak amacıyla eğitim semineri , panel,sempozyum ve toplantılardüzenlemek veya düzenlenecek bu tip etkinliklere katılımı sağlamak,
3- Kulüplerin sorunlarının çözümü için yardımcı olmak,
4- Amatör sporun gelişmesi ve yetenekli amatör sporcuların Türk Sporuna kazandırılması için gereken ilgi ve desteği sağlamak,
5- Benzer Kuruluşlarla Federasyonun amacı doğrultusunda platform, birlik v.b. gibi oluşturmak.
6- Avrupa Birliği, Dünya Bankası v.b. Uluslar arası kuruluşlar nezrinde Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlamak, hibe, kredi, fon, v.b. gibi kaynaklardan yararlanmak.
7- Federasyonun amaçları doğrultusunda Federasyon ve üye kulüpler adına sponsor kuruluşlarla işbirliği yaparak kaynak yaratmak.

İLKELERİ
1- Üyesi bulunan spor kulüplerinin; eğitimi, sağlık, beslenme, araç gereç, saha tesis, malzeme ve yarışma konuları ile diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olur.
2- Sosyal Güvenlik ve Sigorta konusunda Kamu ve özel kuruluşlarla bağlantı yapabilir.
3- Üye spor kulüplerinin, ilgili Kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin üst düzeyde sağlıklı olmasına ve sorunların çözümünde girişimlerde bulunulmasına çalışır.
4- Sporla ilgili olarak çıkarılacak Yasa ve Yönetmeliklerin hazırlanmasına katkılar sağlar.
5- Spor kulüplerine; ucuz ve nitelikli spor malzemeleri sağlamaya çalışır.
6- Üye spor kulüpleri arasındaki her türlü anlaşmazlıkların çözümünde etkin görev alır.
7- Yüksek Öğretim Kurumu ve kuruluşlarıyla bilimsel spor alanında ilişki kurar ve yardımlaşır. Ayrıca, okul sporlarının gelişmesini sağlamak amacıyla okul kulüp işbirliğinin istenilen seviyeye ulaşması için gereken çabayı gösterir.
8- İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak spor tesislerinin Türk sporuna kazandırılmasında öncülük eder ve üye kulüplerin yararlanmasına yardımcı olur.
9- Amatör sporu ve sporculuk ruhunu teşvik etmek ve amatör sporu kitlelere tanıtmak amacıyla medya ile gereken işbirliğini kurmak.
10- Her branşta olmak üzere; spor kulüpleri arasında yurtiçi ve yurtdışı yarışma organizasyonları düzenlemek, gerektiğinde ASKF karması teşkil ederek yurtiçi veya yurtdışı yarışma ve organizasyonlara katılmak.
11- Her yıl “Amatör Spor Günü”veya “Bayramı”kutlamalarını gerçekleştirmek.
12- Sporla ilgili her türlü konuları içeren; dergi, gazete, broşür v.b. yayınları çıkarmak.